Varin Web 2017Varin Web 2017
Forgot password?

แพ็คเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ – 3 วัน 2 คืน พักห้องแอร์ดีลักซ์

แพ็คเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักห้องแอร์ดีลักซ์

ราคาแพ็คเกจ  5,700 บาท /ท่าน

เด็กอายุ 1-4 ปี ฟรี ไม่คิดค่าบริการ
เด็กอายุ 5-7 ปี คิดค่าบริการ 70% /คน
เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ 100% /คน

*เดินทางตรงกับช่วงเทศกาล ชำระเพิ่ม 700 บาท/ท่าน (ดูกำหนดวันเทศกาล คลิก)

โปรแกรมนำเที่ยว  3 วัน 2 คืน

เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะยาง – เกาะราวี , เกาะอาดัง

วันแรก ยินดีต้อนรับสู่การเดินทาง  สุดน่านน้ำอันดามันไทย  ”   ปากบารา  –  หลีเป๊ะ
08.30 น. รับคณะจาก สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
10.30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือปากบารา
11.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือปากบาราสู่เกาะหลีเป๊ะโดยเรือสปีดโบ๊ท   ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ     1  ชั่วโมง  30  นาที )
12.30 น. จากนั้นเราเดินทางกันต่อสู่ “ เกาะไข่ ”  ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ที่ทอดโค้งจากผืนทรายจรดน้ำ  ซึ่งเชื่อกันว่าหากหนุ่มสาวคู่ใดจูงมือลอดผ่าน ซุ้มประตูหินนี้จะรักกันชั่วนิจนิรันดร์
13.30 น. มุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ  ที่ถูกขนานนามว่า “ มัลดีฟเมืองไทย ”
14.00 น. เช็คอินเข้าห้องพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 1) เดินเล่นชมบรรยากาศร้านขายของที่ระลึกที่ถนนคนเดิน  และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ร่องน้ำจาบัง  เกาะหินงาม  เกาะยาง  เกาะราวี  เกาะอาดัง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2)
09.30 น. ออกเดินทางท่องโลกใต้ท้องทะเล เริ่มต้นกันที่  ร่องน้ำจาบัง  ภายใต้ผืนน้ำที่ถูกปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนสีชมพู สีม่วง  สีแดง  มากมาย มีฟองน้ำครก แส้ทะเล ดอกไม้ทะเล ดาวขนนก ต่อกันด้วย  เกาะหินงาม ซึ่งเป็นหาดที่เต็มไปด้วยก้อนหิน   สีดำกลมเกลี้ยง และมีการเล่าขานกันว่าหินทุกก้อนนี้มีคำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตา ห้ามนำหรือเคลื่อนย้ายก้อนหินออกจากเกาะ     และเกาะสุดท้ายของเที่ยงนี้                              
11.00 น. ไปกันต่อที่  เกาะยาง  เป็นเกาะที่รายรอบไปด้วยปะการังแข็ง เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังรูปโต๊ะ ฯลฯ  และก็ไม่ลืมไป  เกาะราวี  เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำใส เงียบสงบ และมีปะการังหลากหลายชนิด และรับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะราวี (มื้อที่ 3 ข้าวกล่อง)
13.30 น. เกาะอาดัง  ในอดีตเคยเป็นที่ซ่องสุมโจรสลัด ปล้นสะดมเรือ ปัจจุบันเป็นหาดที่มีทรายขาวละเอียด สวยงาม  และมีแนวปะการังอยู่รอบๆเกาะ เหมาะสำหรับดำน้ำตื้น
15.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4)   เดินเล่นชมบรรยากาศร้านขายของที่ระลึกที่ถนนคนเดิน  และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ  ปากบารา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
08.30 น. จดจำภาพแห่งความสุข และความสนุกสนาน  พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศของเกาะแห่งนี้อีกครั้ง
09.00 น. เดินทางกลับโดยเรือสปีดโบ๊ท
11.00 น. ถึงปากบารา
11.30 น. รถตู้รอรับนำท่านส่งสนามบินหาดใหญ่
13.00 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ และเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

หมายเหตุ  :  เวลาและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ให้เราได้ดูแลคุณ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่ารถตู้ รับ-ส่ง ในตัวเมืองหาดใหญ่หรือสนามบินหาดใหญ่ (จอยกรุ๊ป)
 2. ค่าเรือสปีดโบ๊ท ไป- กลับ (จอยกรุ๊ป)
 3. ค่าห้องพัก
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม (ไม่รวมมื้อเที่ยงวันที่เดินทางกลับ)
 5. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ( สน๊อกเกิ้ล และ เสื้อชูชีพ )
 6. ค่าข้าวกล่องดำน้ำ + น้ำดื่ม
 7. ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว (จอยกรุ๊ป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการ
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 3. ค่าเรือหางยาว รับ-ส่ง ที่โป๊ะ
 4. ค่ายานพาหนะจากกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆ


เงื่อนไข

 1. กรณีต้องการจองแพ็คเกจนี้ ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจำ 50 % ของราคาแพ็คเกจทั้งหมด ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัญชี Paypal
 2. ถ้าลูกค้าโอนเงินแล้วทางรีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
 3. หากมีกรณีที่ต้องการเลื่อนวันที่เดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ( ก่อนวันเข้าพักจริง ) ต้องเช็คห้องว่างก่อนทุกครั้งที่จะทำการเลื่อน และสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 10 พ.ค. 62
 4. ทางรีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินลูกค้า ในกรณีที่ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และ Paypal ในทุกกรณี
 5. ราคานี้ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ดูกำหนดวันเทศกาล คลิก)
 6. ราคานี้ไม่รวม Vat 7% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางรีสอร์ทออกบิลหรือใบกำกับภาษีทุกชนิด
 7. ราคานี้ไม่รวม Vat 7% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและ Paypal
 8. ลูกค้าจะต้องชำระค่าแพ็คเกจในส่วนที่เหลือให้ครบก่อนทำการเข้าพัก
 9. ราคานี้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น