Varin Web 2017Varin Web 2017
Forgot password?

แพ็คเกจ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

แบบจอยกรุ๊ป (ไม่มีไกด์) เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

ห้องพัดลมจอยกรุ๊ป (ไม่มีไกด์)

/ท่าน฿4,800

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ ไป-กลับ สนามบินหาดใหญ่
 • ค่าเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว (จอยกรุ๊ป)
 • ค่าค่าอุปกรณ์ดำน้ำ

จองแพ็คเกจนี้

ห้องแอร์วิลล่าจอยกรุ๊ป (ไม่มีไกด์)

/ท่าน฿6,200

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ ไป-กลับ สนามบินหาดใหญ่
 • ค่าเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว (จอยกรุ๊ป)
 • ค่าค่าอุปกรณ์ดำน้ำ

จองแพ็คเกจนี้

ห้องแอร์สแตนดาร์ดจอยกรุ๊ป (ไม่มีไกด์)

/ท่าน฿5,200

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ ไป-กลับ สนามบินหาดใหญ่
 • ค่าเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว (จอยกรุ๊ป)
 • ค่าค่าอุปกรณ์ดำน้ำ

จองแพ็คเกจนี้

ห้องแอร์แฟมิลี่จอยกรุ๊ป (ไม่มีไกด์)

/ท่าน฿4,800

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ ไป-กลับ สนามบินหาดใหญ่
 • ค่าเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว (จอยกรุ๊ป)
 • ค่าค่าอุปกรณ์ดำน้ำ

จองแพ็คเกจนี้

ห้องแอร์ซูพีเรียจอยกรุ๊ป (ไม่มีไกด์)

/ท่าน฿5,500

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ ไป-กลับ สนามบินหาดใหญ่
 • ค่าเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว (จอยกรุ๊ป)
 • ค่าค่าอุปกรณ์ดำน้ำ

จองแพ็คเกจนี้

ห้องแอร์สแตนดาร์ดแฟมิลี่จอยกรุ๊ป (ไม่มีไกด์)

/ท่าน฿5,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ ไป-กลับ สนามบินหาดใหญ่
 • ค่าเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว (จอยกรุ๊ป)
 • ค่าค่าอุปกรณ์ดำน้ำ

จองแพ็คเกจนี้

ห้องแอร์ดีลักซ์จอยกรุ๊ป (ไม่มีไกด์)

/ท่าน฿5,700

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ ไป-กลับ สนามบินหาดใหญ่
 • ค่าเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว (จอยกรุ๊ป)
 • ค่าค่าอุปกรณ์ดำน้ำ

จองแพ็คเกจนี้