Varin Web 2017Varin Web 2017
Forgot password?

โปรแกรมดำน้ำ (เริ่มที่เกาะหลีเป๊ะ) ไปเช้า เย็นกลับ

โปรแกรมดำน้ำแบบใกล้ (โซนใน)

แบบจอยกรุ๊ป

อัตราค่าบริการ

ท่านละ  600 บาท

รวม ข้าวกล่อง , น้ำดื่ม , สน๊อกเกิ้ล และ ประกันภัยการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ลำละ  2,800 บาท

(เรือ 1 ลำ นั่งได้ 8 ท่าน) ราคานี้ไม่รวมข้าวกล่อง , น้ำดื่ม , สน๊อกเกิ้ล

*หากต้องการ ข้าวกล่อง + น้ำดื่ม + สน๊อกเกิ้ล และประกันภัยการเดินทาง  เพิ่มท่านละ 250 บาท

เกาะหินงาม , ร่องน้ำจาบัง , เกาะอาดัง , เกาะราวี และเกาะยาง

โปรแกรมดำน้ำแบบไกล (โซนนอก)

แบบจอยกรุ๊ป

อัตราค่าบริการ

ท่านละ  700 บาท

รวม ข้าวกล่อง , น้ำดื่ม , สน๊อกเกิ้ล และประกันภัยการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ลำละ  3,000 บาท

(เรือ 1 ลำ นั่งได้ 8 ท่าน) ราคานี้ไม่รวมข้าวกล่อง , น้ำดื่ม , สน๊อกเกิ้ล

*หากต้องการ ข้าวกล่อง + น้ำดื่ม + สน๊อกเกิ้ล และประกันภัยการเดินทาง  เพิ่มท่านละ 250 บาท

เกาะซ้อน , เกาะดง , เกาะผึ้ง , เกาะรอกวย และเกาะบูลู

แบบฟอร์มจองโปรแกรมดำน้ำ เกาะหลีเป๊ะ

 

ยืนยัน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมดำน้ำ

  1. กรอกรายละเอียดในฟอร์มจองโปรแกรมดำน้ำให้ครบถ้วน กด ยืนยันการจอง
  2. รออีเมล์ตอบกลับจากรีสอร์ท (ภายใน 24 ชม.) หากไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ กรุณาติดต่อ 081-5982225 ,093-6686856

=====================================================================

เงื่อนไขการจองโปรแกรม

  1. กรณีต้องการจองโปรแกรมนี้ ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจำ 100 % ของราคาแพ็คเกจทั้งหมด ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัญชี Paypal
  2. ทางรีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินลูกค้า ในกรณีที่ที่ชำระเงินผ่าน Paypal ในทุกกรณี
  3. ราคานี้ไม่รวม Vat 7% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางรีสอร์ทออกบิลหรือใบกำกับภาษีทุกชนิด
  4. ราคานี้ไม่รวม Vat 7% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และ Paypal
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

=====================================================================